1000 perkataan dan pengetahuan tidak berarti tanpa adanya satu tindakan yang nyata.

Kata Bijak Yang Mungkin Anda Suka