Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Kata Bijak Yang Mungkin Anda Suka