Mencari cari alasan dan pembenaran hanya akan menunda perkembangan diri kita.

Kata Bijak Yang Mungkin Anda Suka