Sedekah berbanding lurus dengan rezeki dan berbanding terbalik dengan bencana.

Kata Bijak Yang Mungkin Anda Suka