Tataplah masa lalu dengan penuh kepuasan dan songsonglah masa depan dengan penuh keyakinan.

Kata Bijak Yang Mungkin Anda Suka