Menjaga negara dari gelap mata kuasa berpihak pada setiap masalah nyata warga negara.

Menjaga negara dari gelap mata kuasa berpihak pada setiap masalah nyata warga negara.