Para politisi bernegosiasi orang suruhan lincah mengikuti edarkan pelicin di ruang lobi.

Para politisi bernegosiasi orang suruhan lincah mengikuti edarkan pelicin di ruang lobi.