Penguasa terus menerus mengawasi sebab dicurigai berbuat subversi.

Penguasa terus menerus mengawasi sebab dicurigai berbuat subversi.