Sangat tidak mudah berkata tidak ketika kekuasaan tergila gila dengan kata ya.

Sangat tidak mudah berkata tidak ketika kekuasaan tergila gila dengan kata ya.