Selama para pejabat menghamba harta benda negara akan terus dijadikan sapi perah penguasa.

Selama para pejabat menghamba harta benda negara akan terus dijadikan sapi perah penguasa.