Keputusan yang baik diperoleh dari pengalaman dan pengalaman didapat dari keputusan yang buruk.

Keputusan yang baik diperoleh dari pengalaman dan pengalaman didapat dari keputusan yang buruk.