Kutipan by Buya Hamka

Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa.
Kenal akan keindahan dan sanggup menyatakan keindahan itu kepada orang lain adalah bahagia.
Tegakkan cita cita lebih dahulu sebelum berusaha.
Orang berakal hidup untuk masyarakatnya bukan buat dirinya sendiri.
Nafsu yang menyebabkan marah dan dengki.
Hujung akal itu fikir pangkal agama itu zikir.
Bukankah cinta itu sudah satu keuntungan dan pengharapan
Apakah keuntungan dan bahagianya cinta yang tiada berpengharapan.